Blogs

Koronavīruss kā Force Majeure līgumu neizpildē

Šobrīd pasaulē advokāti plaši diskutē, vai “Covid-19” ir nepārvarama vara, un vai tā ir iemesls uzņēmējiem un patērētājiem likumīgi atkāpties no līgumu izpildes bez pienākuma atlīdzināt zaudējumus. Uzņēmēji un iedzīvotāji visā pasaulē ar bažām seko jaunā “Covid-19” vīrusa straujajai izplatībai. Vīrusa ierobežošanas pasākumi jau izsauc ražošanas pārtraukumus, preču piegādes un pakalpojumu sniegšanas grūtības. Tuvākajā laikā Lasīt vairāk

Juridiskās adreses vai biroja pārcelšana uz Latviju no citas Eiropas valsts

            Lai arī Latvijā uzņēmumu izveidošanas un banku kontu atvēršanas prasības ir kļuvušas stingrākas, joprojām pastāv vairākas priekšrocības komercdarbībai, ko nodrošina Latvijas ģeogrāfiskais novietojums, kvalificētais darbaspēks un izglītības sistēma, kā arī pārskatāma nodokļu struktūra ārvalstu ieguldītājiem.               Izvēloties investēt Latvijā, Eiropas Savienības tiesību akti nodrošina iespējas ne tikai dibināt jaunu uzņēmumu, bet noteiktos gadījumos pārcelt Lasīt vairāk