Blogs

Juridiskās adreses vai biroja pārcelšana uz Latviju no citas Eiropas valsts

            Lai arī Latvijā uzņēmumu izveidošanas un banku kontu atvēršanas prasības ir kļuvušas stingrākas, joprojām pastāv vairākas priekšrocības komercdarbībai, ko nodrošina Latvijas ģeogrāfiskais novietojums, kvalificētais darbaspēks un izglītības sistēma, kā arī pārskatāma nodokļu struktūra ārvalstu ieguldītājiem.               Izvēloties investēt Latvijā, Eiropas Savienības tiesību akti nodrošina iespējas ne tikai dibināt jaunu uzņēmumu, bet noteiktos gadījumos pārcelt Lasīt vairāk

Par ierobežojumiem čaulas kompānijām

2018.gada maijā stājās spēkā grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā („Likums”), kuru mērķis ir stiprināt Latvijas finanšu sistēmu, samazinot paaugstināta riska darījumu skaitu ar īpaši augsta riska klientiem, kas ir čaulas veidojumi. Patlaban Likums paredz, ka čaulas veidojumam raksturīgas pazīmes ir faktiskas saimnieciskās darbības neveikšana; reģistrācija tādā valstī, kuras likumi neparedz Lasīt vairāk

VEKSELIS ELEKTRONISKĀ VEIDĀ

2012.gada 6. decembrī, Valsts sekretāru sanāksmē tika atbalstīti grozījumi Vekseļu likumā, kuri paredz, ka vekseļa devējs turpmāk var izdot ne tikai papīra formas, bet arī elektronisku vekseli. Lasīt vairāk

Senāts dod zaļo gaismu cīņai pret reiderismu

Ar LR Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2012.gada 03.augusta spriedumu lietā SKA-672/2012 par pamatotu ir atzīta Uzņēmumu reģistra (UR) prakse prasīt komersantiem iesniegt pierādījumus par ārvalsts komersanta eksistenci un personas, kura rīkojas tā vārdā, paraksttiesībām. Lasīt vairāk

Diskusijas par ES fondu nākamā perioda atbalsta jomām

15.02.2012 Ministru kabinetā Finanšu ministrijas (FM) pārstāvji informēja par ES fondu nākamā 2014.–2020. gada plānošanas perioda atbalsta jomām un ieviešanas jautājumiem. FM piedāvāja mazāku skaitu atbalsta jomu nākamajā periodā ar mērķi koncentrēt ierobežotos finanšu resursus. Lasīt vairāk