Informācijas tehnoloģijas & telekomunikācija

TRINITI juristi ir apkalpojuši lielākos klientus telekomunikāciju nozarē kopš 1997. gada. Iepriekšējā prakse palīdzējusi mums gūt padziļinātu izpratni par normatīvo regulējumu un tirgus prasībām, ar kuru sastopas mūsu klienti no telekomunikāciju nozares.

TRINITI sniedz juridisku palīdzību klientiem, kas pārstāv informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju nozares, šādos jautājumos:

 • nozares specifiskā uzņēmumu apvienošanās un iegāde
 • regulatoru prasības un licencēšana
 • spektru izsoles
 • iekšējās kārtības noteikumi
 • datu aizsardzība
 • attiecības ar arodbiedrībām un komerciālie strīdi
 • tīklu attīstība un infrastruktūra
 • datu centri
 • īpašuma & parka pārvaldība
 • zvanu centri

Mūsu partneri ir guvuši izcilus panākumus šajā prakses jomā, strādājot pie vairākiem reģionālā mēroga būtiskiem projektiem:

 • Konsultācijas, trim vēsturiskiem telekomunikāciju uzņēmumiem iegādājoties Baltijas valstīs vadoša informācijas tehnoloģiju uzņēmuma Microlink akcijas;
 • Lattelecom Grupas vadības un akcionāru konsultēšana saistībā ar vadības veiktu uzņēmuma izpirkuma darījumu, kuru finansēja viena no pasaules lielākajām privātā kapitāla firmām “Blackstone Group” (darījums netika pabeigts politiskās gribas trūkuma dēļ);
 • Biržā kotēta informācijas tehnoloģiju koncerna Proact Igaunijas meitasuzņēmuma konsultēšana, tam iegādājoties informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzņēmumu (komercdarbība Oracle, Hitachi, Symantec, Quantum platformās) no vadoša Igaunijas telekomunikāciju uzņēmuma – Elion;
 • Norby Telecom īstenota vadoša Latvijas starpuzņēmumu telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēja Telecentrs iegāde;
 • Konsultācijas saistībā ar KKR, BLACKSTONE un citiem spēcīgiem privātā kapitāla fondiem piederošā Baltijas mobilo sakaru uzņēmuma Bite iegādi un darījuma finansēšanu (ieskaitot padziļinātu juridisko izpēti, darījuma strukturēšanu, juridisko atbalstu akciju pirkuma līguma un kredītlīguma izstrādē).

TRINITI juristi ir starptautiski atzīti savas jomas speciālisti. Eiropas Padome, piemēram, ir nolīgusi mūsu advokātu kā ekspertu Komitejā par brīvu informācijas apriti internetā, kas izstrādā normatīvo regulējumu, kas tiks pieņemts 47 Eiropas Padomes dalībvalstīs. Mūsu juristi tāpat koordinē dažādas starptautiskas aktivitātes informācijas tehnoloģiju jomā – izstrādā Interneta cilvēktiesību un principu hartu ANO izveidotā Interneta pārvaldības foruma (IGF) ietvaros, u.c.

 

Sazinieties ar mums