Publiskie iepirkumi

Visos trijos TRINITI birojos ir profesionāli juristi, kuri specializējušies un kuriem ir plaša pieredze publisko iepirkumu regulējuma jomā.

TRINITI juristi regulāri konsultē klientus saistībā ar:

  • sagatavošanos un atbalstu, lai izprastu iepirkuma kārtību un dokumentus
  • uzaicinājumu un vai piedāvājumu izstrādāšanu iepirkuma ietvaros
  • iepirkuma procedūru īstenošanu un
  • klientu pārstāvību tiesiskos strīdos, kas rodas publiskajos iepirkumos

Mūs raksturojošo publisko iepirkumu jomā paveikto darbu izlase ir šāda:

  • Vairāk nekā 10 gadus esam iepirkumu strīdos veiksmīgi pārstāvējuši vienu no Eiropas vadošajiem būvniecības uzņēmumiem Strabag un tā meitasuzņēmumus, un saistītos uzņēmumus;
  • Konsultējām Latvijas uzņēmumu “Latvijas Tilti” neskaitāmās iepirkumu procedūrās Lietuvā;
  • Pastāvīgi konsultējam Lietuvas uzņēmumu Energenas, kas ir labi pazīstamu starptautisku medicīnisko ierīču un izpētes un attīstības iekārtu ražotāju pārstāvis Baltijas valstīs, saistībā ar iepirkumu procedūrām;
  • Veiksmīgi pārstāvējām Lietuvas Ceļu administrāciju dažādos ar publiskajiem iepirkumiem saistītos strīdos tiesā;
  • Esam pārstāvējuši klientus lielākajā daļā nozīmīgāko strīdu attiecībā uz ceļu remontiem Igaunijā, kas saistīti ar publiskajiem iepirkumiem;
  • Esam sekmīgi pārstāvējuši kopīga piedāvājuma iesniedzējus iepirkuma strīdā saistībā ar juridiskā slēdziena par Rail Baltica kopuzņēmumu iepirkumu.

Mūsu ekspertiem ir plašas zināšanas un ilggadēja pieredze, konsultējot gan valsts iestādes, kas organizē iepirkumus, gan privātos pretendentus, kas piedalās publiskajos iepirkumos. Tas ļauj mums izprast visu iesaistīto pušu tiesiskās intereses un ieteikt saviem klientiem labākos risinājumus. Mēs esam pārliecināti, ka pienācīgi sagatavoti iepirkuma dokumenti un prasmīgi iesniegts piedāvājums nodrošina vislabākos rezultātus iepirkuma procesā un mūsu klientu veiksmi. Tāpēc mēs iesakām īpašu uzmanību pievērst iepirkuma dokumentu sagatavošanai un jau laikus lūgt juridisku palīdzību, lai izvairītos no strīdiem vēlāk. TRINITI komanda regulāri un sekmīgi piedāvā savu plašo pieredzi ar publiskajiem iepirkumiem saistītajā tiesvedībā.

 

Sazinieties ar mums