Transports & infrastruktūra

Juridiskās konsultācijas Transporta un infrastruktūras jomā ir advokātu biroja TRINITI īpašā un atzītā priekšrocība. Mēs esam viens no retajiem advokātu birojiem Baltijas valstīs, kas pastāvīgi konsultē nacionāla un starptautiska mēroga infrastruktūras un transporta projektos.

Mūsu īpašās kompetences ietver:

 • dzelzceļa normatīvais regulējums
 • būvniecības un plānošanas normatīvais regulējums: plānošanas stratēģijas, saskaņojumi un konsultācijas
 • infrastruktūras tarifi un jaudas sadale
 • publiskie iepirkumi: projektēšanas un iepirkumu vadības procesi, strīdu risināšana
 • valsts atbalsts un publiskā un privātā partnerība
 • zemes atsavināšanas tiesiskais regulējums
 • dzelzceļa transporta un infrastruktūras uzņēmumu nošķiršana saskaņā ar ES regulām
 • projektu finansēšana
 • attiecībās ar valsts iestādēm

Prakses jomu raksturojošo projektu izlase:

 •  Starptautiska konsorcija vadība, konsultējot Eiropas Komisiju (Mobilitātes un transporta ģenerāldirektorātu DG-MOVE) pētījumā par TENT-T Ziemeļjūras-Baltijas koridoru (proximare.info), vienu no 9 jaunā transporta tīkla koridoriem, kas veido “Core Network” (Pamattīklu), liekot pamatus nākotnes Eiropas transporta tīklam visās 28 dalībvalstīs;
 • Konsultācijas sarunās un saistībā ar Rail Baltica kopuzņēmuma – Igaunijas, Latvijas un Lietuvas kontrolakciju sabiedrības RB Rail AS – dibināšanu ar mērķi izbūvēt jaunu 1435 mm standarta sliežu ceļu pasažieru un kravu pārvadāšanai no Tallinas līdz Lietuvas-Polijas robežai. Projekta aplēstā vērtība pārsniedz 3,6 miljardus EUR, un tas ir lielākais kopīgais projekts Baltijas valstu vēsturē;
 • Juridisko konsultāciju sniegšana Deutsche Bahn International – pasaules otrajam lielākajam transporta uzņēmumam un Eiropā lielākajam dzelzceļa operatoram un infrastruktūras īpašniekam. Izstrādāto līgumu kopējā vērtība pārsniedz 11 miljonus EUR;
 • Daudzdisciplināra pētījuma veikšana par iecerēto Rail Baltica kopuzņēmumu, ko pasūtīja Rail Baltica starpvaldību darba grupa Igaunijas, Latvijas un Lietuvas valdību uzdevumā;
 • Dzelzceļa infrastruktūras īpašnieka (Igaunijas dzelzceļa uzņēmuma) pārstāvība strīdā ar AS Elektriraudtee (pasažieru elektrovilcienu operatoru) saistībā ar infrastruktūras tarifiem;
 • Viena no Eiropas lielākajiem ceļu būves uzņēmumiem STRABAG SIA konsultēšana saistībā ar līgumu slēgšanas jautājumiem un juridisko dokumentāciju.

Legal 500: Rail Baltica starpvaldību darba grupas uzdevumā Triniti sagatavoja visaptverošu ziņojumu; Rail Baltica infrastruktūras projekts 3,6 miljardu EUR vērtībā ietver vairāk nekā 700 km divsliežu standarta platuma sliežu ceļa izbūvi no Tallinas līdz Varšavai.

Sazinieties ar mums