PAR MUMS

TRINITI ir Baltijas mēroga zvērinātu advokātu birojs, kas saviem biznesa klientiem sniedz visu veidu juridiskās konsultācijas.

Mūsu pārrobežu prakses grupās apvienojušies pieredzējuši juristi un savu jomu vadošie speciālisti, kuri klientus apkalpo 8 darba valodās, ievērojot “vienas pieturas aģentūras” principu, Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.

Mēs sniedzam juridiskos pakalpojumus vairāk nekā 1500 vietējiem un starptautiskiem klientiem, tai skaitā vietējā tirgus līderiem un FORTUNE 500 sarakstā iekļautiem starptautiskiem uzņēmumiem, konsultējot viņus ievērojamos darījumos un judikatūru veidojošos strīdos.

TRINITI izveidojis profesionālas saiknes ar vairāk nekā 150 vadošiem ārvalstu advokātu birojiem, kas palīdz aizstāvēt mūsu klientu intereses pasaules lielākajos finanšu un biznesa centros.

bg11

MŪSU VĒRTĪBAS

TRINITI lepojas ar savu aktīvo un uz problēmu risināšanu vērsto attieksmi. Esam sapratuši, ka būtiskākais jebkurās komerciāla rakstura partnerattiecībās ir risinājumi. Tiem jābūt uzticamiem, savlaicīgi piedāvātiem un rezultatīviem.

Mēs, tāpat kā mūsu klienti, augsti vērtējam maksimālu ieguvumu par optimālu cenu. TRINITI ir bijis pirmais Baltijas valstīs, kas juridiskajiem pakalpojumiem piemērojis komerciāli pamatotas cenas – mēs precīzi plānojam sava darba tāmi un turam savus solījumus.

Mūsu juridiskā kompetence un ētiskie standarti ir visaugstākie. Mēs daudz pūļu ieguldām darbinieku atlasē un apmācībā. TRINITI advokāti regulāri dod savu ieguldījumu likumdošanas pilnveidošanā un akadēmiskajā izpētē.

bg06

SOCIĀLĀ ATBILDĪBA

Būdami vadošais advokātu birojs, mēs uzskatām par savu pienākumu dot ieguldījumu tās sabiedrības pilnveidošanā, kurā mēs dzīvojam un darbojamies profesionāli. Savās sabiedriskajās aktivitātēs mēs meklējam jēgpilnas iespējas pielietot savas zināšanas, pieredzi un resursus, piedaloties visdažādākajās pro bono, brīvprātīgo un labdarības pasākumos.

Izglītība

TRINITI ir gatavs dalīties mūsu vadošo juristu pieredzē ar tiem, kuri vēlas izzināt. Jau ilgstošas sadarbības ietvaros ar universitāšu juridiskajām fakultātēm mēs aicinām studentus vasaras praksē, organizējam seminārus un darba grupas, lai tiesību zinātņu studentus iepazīstinātu ar praktizējoša jurista ikdienas dzīvi. Mūsu juristi lasa lekcijas Baltijas lielākajās universitātēs, un mēs dodam savu ieguldījumu sabiedriskajās apspriedēs ar rakstiem un publikācijām emuāros par aktuāliem jautājumiem, tai skaitā izglītību, vārda brīvību, medicīnisko aprūpi, transportu, juridisko palīdzību u.c. TRINITI ir atbalstījis arī SmartTalks – intelektuālu sarunu sēriju Rīgas Ekonomikas augstskolā par uzņēmējdarbību.

Brīvprātīgo darbs

Mēs regulāri organizējam un piedalāmies dažādās brīvprātīgo aktivitātēs un pasākumos, mācot skolēniem par tiesību zinātni un jurista profesiju, palīdzot pieaugušajiem pārvarēt ar darba tiesiskajām attiecībām saistītus šķēršļus, kā valdes locekļi aktīvi iesaistoties tirdzniecības palātu un uzņēmēju padomju darbībā, vadot vietējo skautu kustību, piedaloties labdarības mērķiem organizētos pārgājienos un velobraucienos, ziedojot asinis donoru kustības ietvaros, atbalstot Viļņas klaviermūzikas festivālu, iesaistoties brīvprātīgā iniciatīvā ar mērķi palielināt studentu motivāciju studēt, atbalstot Lietuvas Republikas Konstitūcijas eksāmenu, rīkojot paneļdiskusijas bezpeļņas organizācijas platformā Global Lithuanian Leaders (Lietuvas pasaules mēroga līderi), atbalstot Junior Achievement Lithuania – lielāko nevalstisko organizāciju, kas nodarbojas ar jaunatnes izglītību finanšu jautājumos, stādot kokus, piedaloties vides sakopšanas kampaņā “Darom” (Darām!), jaunatnes attīstības programmā GoBeyond – organizācijā, kas skolo uzņēmējdarbības līderu nākamo paaudzi u.c. Un to visu darām ar mērķi dot savu ieguldījumu kopienā, kurā mēs dzīvojam un strādājam.

Pro bono

Mēs atbalstām un iedrošinām savus juristus aktīvi iesaistīties sabiedrībā un savas juridiskās zināšanas izmantot, lai novērstu sociālo atstumtību, veicinātu cilvēktiesību un pilsoņu tiesību aizstāvību to cilvēku vidū, kuriem citādi nebūtu pieejami kvalificēta juridiskā palīdzība. Gadu gaitā TRINITI juristi uz pro bono pamata ir:

 • palīdzējuši Igaunijas salu kopienai izšķirt strīdu ar piekrastes vēja parku attīstītāju saistībā ar plānošanu,
 • pārstāvējuši tiesā Valdorfa skolu un Hilarius skolu Tallinā, lai saņemtu saskaņā ar likumu privātskolām paredzēto valsts finansējumu,
 • konsultējuši iedzīvotāju grupu plānošanas strīdā,
 • atbalstījuši vietējos lietuviešu māksliniekus, sniedzot juridiskas konsultācijas,
 • piedalījušies bezpeļņas projektā “TRĪS MĀSAS”, nodrošinot sievietēm informāciju, izglītību un atbalstu,
 • konsultējuši dažādus jaunos uzsācējuzņēmumus (start-up) Baltijas valstīs,
 • sniedzis juridiskas konsultācijas un padomus tehnoloģiskajiem uzsācējuzņēmumiem (start-up) – dalītās darba vides TechHub Riga dalībniekiem
 • snieguši juridiskas konsultācijas Lietuvas Valsts filharmonijas biedrībai.

Labdarība

TRINITI atbalsta virkni labdarības organizāciju, nevalstisko organizāciju un vietējās pašvaldības, brīvprātīgi ieguldot savu laiku, piesaistot finansējumu vai vienkārši ziedojot. Gadu gaitā esam atbalstījuši šādus labdarības pasākumus:

 • Igaunijas fonda Round Table Ziemassvētku kartiņas ar mērķi veicināt maznodrošināto piekļuvi izglītībai
 • Ziemassvētku kartiņu ziedojumi Mākslinieku apvienībai, kas glezno ar muti un pēdām, MFPA un Tartu Universitātes slimnīcas Bērnu fondam
 • Vikāra mājas tīrīšana un uzturēšana Igaunijā
 • Draudzes kapsētas akmens mūra atjaunošana Tori, Igaunijā
 • Dārzkopības un tīrīšanas darbi Kolgas muižas muzejā un parkā Igaunijā
 • Ziedojums Igaunijas Bērnu labklājības apvienībai mēbelēm
 • Bērnu vasaras nometnes sagatavošana vasaras sezonai
 • Atbalsts bērnu namiem un apmeklējumi
 • Bērnu slimnīcu apmeklējumi, pavadot tur laiku
 • Atbalsts dzīvnieku patversmju attīstībai Lietuvā