Pieredze - Farmācija & medicīnas tiesības

Sadarbība ar Igaunijas Medicīnas asociāciju

TRINITI lepojas ar savu sadarbību ar Igaunijas Medicīnas asociāciju, bezpeļņas organizāciju, kas pārstāv Igaunijas ārstu intereses. TRINITI Igaunijas biroja vadošais partneris Villu Otsmann uzstājās ar pamatreferātu Nacionālajā ikgadējā ārstu dienā 2015. gada pavasarī.

Klientu pārstāvība, ienākot Igaunijas tirgū

TRINITI ir konsultējis vairākus uztura bagātinātāju vairumtirgotājus un mazumtirgotājus, tiem ienākot Igaunijas tirgū, ieskaitot nepieciešamās reģistrācijas Igaunija pārtikas uzraudzības dienestos. TRINITI tāpat pārstāvēja šos klientus attiecībās ar Igaunijas Zāļu aģentūru, jo uztura bagātinātāji nereti tiek pakļauti tās pārbaudēm.

Vadošas nepatentēto zāļu ražošanas uzņēmuma pārstāvība patenta pārkāpuma un zaudējumu piedziņas lietā

Mēs pārstāvam vieno no vadošajiem nepatentēto zāļu ražošanas uzņēmumiem divās civillietās par zāļu patentiem Lietuvā. Lietas ar saistītas ar iedomātu patenta īpašnieka tiesību aizskārumu un patenta anulēšanu Lietuvā.
Tiesa šobrīd vēl aizvien izskata galvenās lietas.
Mūsu klienta vārdā mums ir izdevies panākt klienta iespējamo zaudējumu kompensāciju, kas radušies pagaidu pienākumrīkojuma par zāļu, kuru aktīvā viela ir līdzīga farmaceitiskā produkta patentam, tirdzniecības apturēšanu rezultātā.
Pienākums nodrošināt ierosinātās tiesvedības radīto iespējamo zaudējumu kompensāciju ir visai neparasta prakse Lietuvā, tādējādi, ņemto vērā iespējamo zaudējumu milzīgo summu, lieta, visticamāk, radīs jaunu vietēja mēroga precedentu.

Juridiskais atbalsts MSD

TRINTI konsultēja un sniedza visaptverošu juridisku atbalstu MSD (pasaules vadošajam zinātniskās izpētes un veselības aprūpes uzņēmumam) Latvijā saistībā ar zāļu reģistrāciju un produktu izplatīšanu; medicīnas preču iekļaušanu Kompensējamo zāļu sarakstā; klīniskajiem izmēģinājumiem un pētījumiem; datu ekskluzivitāti un konkurenci; patentu un preču zīmju aizsardzību; attiecībām ar veselības aprūpes speciālistiem; atbilstību regulējumam un ētiku.

Baxter pārstāvība strīdā ar Veselības ministriju

TRINITI komanda veiksmīgi pārstāvēja Baxter (globālu, diversificētu veselības aprūpes uzņēmumu) strīdā ar Latvijas Veselības ministriju par Atklātības direktīvas principu piemērojamību kompensācijas regulējošajiem tiesību aktiem.

Biotehnoloģiju uzņēmumu konsultēšana

Viļņas birojs ir privātpersonai piederoša biotehnoloģiju uzņēmuma, kas izstrādā biofarmaceitiskās zāles ar pievienoto vērtību un nepatentētas zāles, juridiskais konsultants.