Jaunākā pieredze

Juridiskais atbalsts MSD

TRINTI konsultēja un sniedza visaptverošu juridisku atbalstu MSD (pasaules vadošajam zinātniskās izpētes un veselības aprūpes uzņēmumam) Latvijā saistībā ar zāļu reģistrāciju un produktu izplatīšanu; medicīnas preču iekļaušanu Kompensējamo zāļu sarakstā; klīniskajiem izmēģinājumiem un pētījumiem; datu ekskluzivitāti un konkurenci; patentu un preču zīmju aizsardzību; attiecībām ar veselības aprūpes speciālistiem; atbilstību regulējumam un ētiku.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras konsultēšana saistītā ar iepirkumiem

TRINITI palīdzēja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai sagatavot tipveida vadlīnijas par tiesisko regulējumu un iepirkuma procedūrām valsts atbalsta programmai “Kompetences centri”. Šim projektam atvēlētā ES finansējuma kopējā summa bija vairāk nekā 50 miljoni EUR un tika piešķirta kompetences centru finansēšanai laikā no 2011. gada līdz 2015. gadam.

Juridiskais regulējums Starptautiskajai lidostai “Rīga”

TRINITI veica novērtējumu attiecībā uz tiesisko regulējumu, kas nepieciešams starptautiskas lidostas attīstībai Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Tika izstrādāta koncepcija par turpmākai lidostas iespējamai attīstībai nepieciešamo teritoriju iegādi, un tika izstrādāti normatīvie akti, kas nepieciešami koncepcijas īstenošanai. Plānotā investīciju kopējā summa sasniedz 250 miljonus EUR.