Jaunākā pieredze

BIC pārstāvība

TRINITI veiksmīgi pārstāvēja Société BIC, pasaulē pazīstamo vienreizlietojamo preču ražotāju, vairākos gadījumos saistībā ar preču zīmju īpašnieka tiesību pārkāpumu. Šajos gadījumos Lietuvas tiesas novērtēja, vai atbildētāju izmantotās zīmes bijušas sajaucami līdzīgas reģistrētajai Bic pildspalvas trīsdimensiju preču zīmei, precīzāk Bic Cristal. Tiesas apmierināja prasības un lēma, ka atbildētājam ir jāsedz SOCIETE BIC zaudējumi, jākompensē preču zīmes īpašnieka tiesību pārkāpums un negodīga konkurence, kā arī lēma par pārkāpuma (nelikumīgo) preču izņemšanu no tirgus.

Strīds ar Lietuvas Konkurences padomi

TRINITI pārstāvēja klientu Pirmoji kava, vadošu pasākumu organizēšanas uzņēmumu, strīdā pret Lietuvas Konkurences padomi. Strīds bija radies, kad Pasākumu organizatoru apvienības biedri vienojās prasīt sākuma maksu no katras organizācijas – pircējas, lai aizsargātu to idejas un koncepcijas, kas atklātas publiskā iepirkuma ietvaros. Lietuvas Konkurences padome piemēroja prasītājam sodu par dalību Pasākumu organizatoru apvienības un ar tās starpniecību organizētā kartelī.

Elektrum Lietuva pārstāvība

TRINITI pastāvīgi pārstāv Elektrum Lietuva – Latvijas valsts elektroenerģijas ražotāja Latvenergo meitasuzņēmumu Lietuvā vairākos tiesai nodotos strīdos ar klienta piegādātas/iepirktās elektroenerģijas pircējiem un piegādātājiem, tai skaitā klienta strīdā ar Lietuvas elektroenerģijas ražotāju – Energijos kodas, kur strīda kopējā vērtība pārsniedz EUR 190’000.

Juridiskā palīdzība Lietuvas blakustiesību asociācijai (AGATA)

TRINITI juristi sniedz pastāvīgas juridiskas konsultācijas Lietuvas blakustiesību asociācijai (AGATA) saistībā ar asociācija darbības ikdienas juridiskajiem aspektiem un visās esošajās tiesvedībās par Lietuvas un ārvalstu izpildītāju tiesību pārkāpumiem, izmantojot komerciālās fonogrammas/translācijas fona mūzikai/televīzijā sabiedriskās vietās, ieskaitot kafejnīcas, restorānus, viesnīcas u.c. bez spēkā esoša licences līguma, AGATA piekrišanas un attiecīgas atlīdzības samaksas.

Vadoša sauso brokastu pārslu ražotāja pārstāvība saistībā ar negodīgu konkurenci un preču zīmes nelikumīgu izmantošanu

TRINITI pārstāvēja Naujasis Nevėžis, vienu no lielākajiem sauso brokastu pārslu ražotāju Baltijas valstīs, tiesai nodotā strīdā par negodīgu konkurenci un preču zīmes nelikumīgu izmantošanu. Lietu ierosināja pasaulē pazīstamais uzņēmums Societe des Produits Nestle, un tās pamatā ir preču zīmju sajaucamā līdzība, jo tām ir līdzīgs vārdiskais elements, kas, cita starpā, ietver vārdu CHOCA.